disclaimer
& copyright

Aansprakelijkheid

We hebben er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn, maar kunnen niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. Christa Krommenhoek neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Christa Krommenhoek © 2020

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Christa Krommenhoek.

Geheimhouding

Christa Krommenhoek zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Christa Krommenhoek en haar producten en diensten.

Privacy

Christa Krommenhoek houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met ons geef je toestemming je gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wet bescherming persoonsgegevens. Lees hier de Privacyverklaring

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden verhinderd bent om aan een workshop of programma deel te nemen. Zie de Algemene voorwaarden voor de exacte annuleringsvoorwaarden.

Bestellingen

Door een bestelling te plaatsen in onze webshop ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.